klik na sliku za zoom

Đorđe Milosavljević

Broj licence : 1182

Kontakt informacije

Telefon

+381644223042

E-mail

djordjem@hotmail.com

Vodičkim poslom se bavim 10 godina. Smatram da poziv turističkog vodiča, pored opšte informisanosti o određenoj destinaciji trebalo bi raditi vodič sa dobrim organizacionim sposobnostima, snalažljivošću u teškim situacijama i samouverenosti. Imajući u vidu sve izazove koje nosi ovaj posao, ove odlike izdvajaju dobre vodiče u odnosu na druge. Bitna odlika svakog dobrog vodiča je suštinska obrazovanost, a ne formalna. Sve ove odlike, osobine i lepo kućno vaspitanje je nešto čime se ponosim.

Raspoloživost vodiča

Legenda
  • Slobodan
  • Zauzet
Availability Calendar

Đorđe Milosavljević

Pošaljite zahtev vodiču

Vodiči


Aleksandar Obradovi?

Br. licence : 962

Pogledaj ceo profil

Bojan Mudeka

Br. licence : 820

Pogledaj ceo profil

Milica Bobi?

Br. licence : 1395

Pogledaj ceo profil

Sneana Milovanovi?

Br. licence : 1180

Pogledaj ceo profil

Mile Panteli?

Br. licence : 1812

Pogledaj ceo profil

Danijela Mijailovi? Timi?

Br. licence : 1509

Pogledaj ceo profil

Nevena Stoji?

Br. licence : 1237

Pogledaj ceo profil

Sneana Leki?

Br. licence : 90

Pogledaj ceo profil

Marija Mili?

Br. licence : 1745

Pogledaj ceo profil

Nikola ?olovi?

Br. licence : 1256

Pogledaj ceo profil

Valentina Rodi?

Br. licence : 655

Pogledaj ceo profil

Marko Savi?

Br. licence : 1466

Pogledaj ceo profil

Sneana Tatomirov

Br. licence : 1244

Pogledaj ceo profil

Dejan Damjanov

Br. licence : 1323

Pogledaj ceo profil

Ivan Marinkovi?

Br. licence : 1470

Pogledaj ceo profil

?or?e Milosavljevi?

Br. licence : 1182

Pogledaj ceo profil

Tatjana Cetkovi?

Br. licence : 294

Pogledaj ceo profil

Zoran Miladinovi?

Br. licence : 553

Pogledaj ceo profil

Kristina Filipovi?

Br. licence : 1429

Pogledaj ceo profil

Violeta Ristivojevi?

Br. licence : 1481

Pogledaj ceo profil

Vanja Markovi?

Br. licence : 784

Pogledaj ceo profil

Danka Gardovi?

Br. licence : 1511

Pogledaj ceo profil

Marko Milojevi?

Br. licence : 1442

Pogledaj ceo profil

Ivana Mladenovi?

Br. licence : 418

Pogledaj ceo profil

Danijela Filipovi?

Br. licence : 1484

Pogledaj ceo profil

Ljiljana Popovi?

Br. licence : 432

Pogledaj ceo profil

Andrijana Parivodi?

Br. licence : 448

Pogledaj ceo profil

Iva Radi?

Br. licence : 811

Pogledaj ceo profil

Maja Vlaisavljevi?

Br. licence : 687

Pogledaj ceo profil

Irmina Stankovi?

Br. licence : 1796

Pogledaj ceo profil

Jasmina Nalovi?

Br. licence : 265

Pogledaj ceo profil

Milo Nii?

Br. licence : 1036

Pogledaj ceo profil

Goran Rebi?

Br. licence : 1224

Pogledaj ceo profil

Danijel Metiko

Br. licence : 1677

Pogledaj ceo profil

Dragan Radosavljevi?

Br. licence : 661

Pogledaj ceo profil